Tavo Odontologijos Centras

Susisiekite su mumis

Pvz. Sveiki, norėčiau pas jus užsiregistruoti 2021-03-12 iki pietų.
Sutinku, kad www.tavocentras.lt tiesioginės rinkodaros tikslu tvarkytų mano vardą, pavardę, telefono numerį, elektroninio pašto adresą. Šie duomenys saugomi ne ilgiau kaip 5 metus nuo paskutinės paslaugos suteikimo (procedūros atlikimo) dienos ar šio sutikimo gavimo dienos. Esu informuota(s) apie teisę nesutikti su mano asmens duomenų tvarkymu nurodytu tikslu ir teisę bet kada atšaukti duotą sutikimą. Esu informuota(s), kad www.tavocentras.lt, pacientų registracijos tikslu tvarkys mano duomenis, įskaitant registravimosi datą. Šių duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – būsimas paslaugų teikimo sutarties sudarymas. Duomenys šiuo tikslu saugomi ne ilgiau kaip 1 metus nuo registracijos dienos.